mgr Andrzej Przewięźlikowski
pielęgniarz dyplomowany
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
specjalista leczenia ran przewlekłych

Działalność wykonywana jestem pod adresem:
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
Plac 18 Stycznia 4
87-100 Toruń
Środy, Piątki, od godziny 15 do godziny 19
tel. kom. 663-772-297
email: przan2[at]wp.pl*

* podczas wpisywania adresu poczty elektronicznej należy zamienić [at] na @.
Wizyty domowe realizowane są we wtorki.


W leczeniu ran przewlekłych wykorzystuję między innymi opatrunki unieruchamiające typu Total Contact Cast (TCC)

Thumbnail Thumbnail

Podciśnieniową terapię leczenia ran (Negative Pressure Wound Therapy - NPWT)

Thumbnail

Biochirurgię z wykorzystaniem opatrunków Biofenicia zaiwerających żywe kultury larw Phaenicia sericata

Thumbnail

Świadczeń udzielam również:

Czwartki, od godziny 9 do godziny 17
Centrum Medyczne ESKULAP
ul. Cicha 41
85-650 Bydgoszcz

Strona internetowa Szpial Eskulap

Dobre Praktyki Kliniczne

Thumbnail

Prowadziłem szkolenia między innymi dla:

Okręgowej Izbą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, Temat szkolenia: "Postępowanie w leczeniu ran przewlekłych, analiza przypadków"

Media:

Zbadaj swoją ranę i dowiedz się, jak ją wygoić. TVP Bydgoszcz. Publikacja: 24 sierpnia 2015, 17:45. Autor: Wiktor Sumliński
Zastosowanie opatrunku AQUACEL AG+EXTRA w leczeniu trudno gojącego się owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. www.nursing.com.pl. Data dodania: 2015-03-02 13:52:29 . Autor: Andrzej Przewięźlikowski

Inne publikacje:

Thumbnail Thumbnail

Partner projektu ranyprzewlekle.pl

Andrzej Przewięźlikowski

stat4u Valid HTML 4.01
			Transitional Poprawny CSS!